SANAYİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ EĞİTİM PROGRAMI

SANAYİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Programda işletmelerin sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin hedeflerinin belirlenmesi, stratejilerinin geliştirilmesi, uygulama süreçlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi, gelişmelerin doğru şekilde izlenerek raporlanabilmesi ve bu alanda kurum kültürünün oluşturulabilmesi için bütüncül bir yaklaşım öneren sürdürülebilirlik yönetişimi anlayışının esaslarına odaklanılması amaçlanmakta olan program 6 – 25 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.